☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o posiedzeniach statutowych Komisji Rady Gminy Leszno

Najbliższe wspólne posiedzenie Statutowych Komisji Rady Gminy Leszno odbędzie się w następującym terminie:

Wspólne posiedzenie on-line Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji, Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji, Komisji Dialogu i Spraw Społecznych, Komisji Kultury i Edukacji w trybie zdalnym (bez udziału publiczności) na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 

odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 roku o godz. 18:30.

Transmisja on-line dostępna będzie pod linkiem: https://gminaleszno.pl/sesja/   w dniu posiedzenia.

W posiedzeniu udział wezmą:

Członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji:

 1. Ewa Latoszek
 2. Marianna Malarowska
 3. Tomasz Maj
 4. Michał Dominiak
 5. Dariusz Iwanek

Członkowie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji:

 1. Janusz Biały
 2. Krzysztof Michalski
 3. Leszek Żebrowski

Członkowie Komisji Dialogu i Spraw Społecznych:

 1. Joanna Syta
 2. Ewa Latoszek
 3. Janusz Biały
 4. Lesław Kuczyński

Członkowie Komisji Kultury i Edukacji:

 1. Agata Bażyńska-Khan
 2. Marianna Malarowska
 3. Tomasz Maj

oraz zaproszeni goście

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Leszno na temat Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół prowadzonych przez Gminę Leszno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej stawki jednostki paliwa w Gminie Leszno na rok 2020-2021.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Błonie dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leszno.
 11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leszno.
 12. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców dotyczącego Fabrycznej 10.
 13. Rozpatrzenie wniosku Pani Sołtys Gawartowej Woli w sprawie wykupu gruntu części działki 93/1 w obrębie Gawartowa Wola.
 14. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na przejazd i przechód przez działkę 429/92 obręb Leszno.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Domżalska-Kacprzak
(2007-04-16 13:32:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Pęsiek
(2020-07-27 18:08:00)
 
 
liczba odwiedzin: 4372149

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X