☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o posiedzeniach statutowych Komisji Rady Gminy Leszno

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)  najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno odbędzie się w terminie 28 września 2020 r. o godz. 18:30.

Transmisja on-line dostępna będzie pod linkiem: https://gminaleszno.pl/sesja/ w dniu posiedzenia.

W posiedzeniu udział wezmą Członkowie wszystkich Komisji Rady Gminy oraz zaproszeni goście Pan Wójt Grzegorz Banaszkiewicz i Pani Skarbnik Małgorzata Borowa. 

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy drobnolistnej rosnącej przy drodze gminnej w miejscowości Kępiaste przy gospodarstwie nr 31.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działek z obrębu Wyględy z przeznaczeniem pod drogi gminne.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie Gminy Leszno.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Leszno na lata 2019 – 2022.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działek z obrębu Leszno z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.
 10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
 11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
 12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

W dniu 30 września 2020 roku o godzinie 16:45 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji.

Transmisja on-line dostępna będzie pod linkiem: https://gminaleszno.pl/sesja/ w dniu posiedzenia.

W posiedzeniu wezmą udział Wójt Gminy Leszno Pan Grzegorz Banaszkiewicz oraz członkowie komisji w składzie:

 1. Pani Agata Bażyńska-Khan,
 2. Pani Marianna Malarowska,
 3. Pan Tomasz Maj.

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Omówienie projektu uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie połączenia niektórych instytucji kultury i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Leszno,
 3. Sprawy różne,
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Domżalska-Kacprzak
(2007-04-16 13:32:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Grzelak
(2020-09-28 12:21:40)
 
 
liczba odwiedzin: 4494015

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X