☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Herb Leszno

Środa 20.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe zadania gminy

 

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wlasnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

a)     
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
       przyrody oraz gospodarki wodnej,

b)      gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

c)      wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
       komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
       unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
       oraz gaz,

d)      lokalnego transportu zbiorowego,

e)      ochrony zdrowia,

f)        pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

g)      gminnego budownictwa mieszkaniowego,

h)      edukacji publicznej,

i)        kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

j)        kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

k)      targowisk i hal targowych,

l)        zieleni gminnej i zadrzewień,

m)    cmentarzy gminnych,

n)      porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
       przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

o)      utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
       administracyjnych,

p)      polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

q)      wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

r)       promocji gminy,

s)       współpracy z organizacjami pozarządowymi,

t)        współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Wytworzył:
Joanna Woźniak
Udostępnił:
Joanna Gajowniczek
(2003-06-30 14:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2011-02-19 19:14:57)
 
 
ilość odwiedzin: 3405372

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X