☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Herb Leszno

Niedziela 26.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

ul. Stołeczna 182

05-083 Zaborów

 

Strona internetowa: www.szkolazaborow.org
e-mail: zspzaborow@wp.pl

tel. (022) 725-97-16

Dyrektor p. Liliana de Vacqueret

  

 

Uchwała Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 31.01.2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno

Uchwała Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 31.01.2008r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno

 Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 28.02.2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno

Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 28.02.2008r. w sprawie ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leszno

Nr XXXI/168/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia na rok 2009 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leszno

Uchwała Nr XXXI/169/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno

Uchwała Nr XXXV/194/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno  

 Uchwała XXXIX/218/2009 z dnia 16 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno

Uchwała Nr VIII/56/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;

 Uchwała Nr XII/84/2011 z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z najmu.

Uchwała Nr XIX/123/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Leszno; 

Uchwała Nr XXII/145/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;

 

Wytworzył:
Joanna Gajowniczek
Udostępnił:
Joanna Gajowniczek
(2003-06-30 15:33:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Jaskulska
(2017-11-21 14:40:50)

 
 
ilość odwiedzin: 3545265

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X