Informacje o posiedzeniach statutowych Komisji Rady Gminy Leszno

Najbliższe posiedzenia Statutowych Komisji Rady Gminy Leszno odbędą się w następujących terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1106) odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 roku o godz. 18:30.

Transmisja on-line dostępna będzie pod linkiem: https://gminaleszno.sesja.pl w dniu posiedzenia.

W posiedzeniu udział wezmą członkowie Komisji:

1. Marianna Malarowska 

2. Agnieszka Walczak

3. Krzysztof Lipiński

4. Tomasz Maj

5. Halina Dmoch

oraz zaproszeni goście

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie Audytu zewnętrznego Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Leszno c.d..

3. Sprawy różne.

4. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Domżalska-Kacprzak
(2007-04-16 13:32:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Pęsiek
(2020-07-02 16:00:09)