Informacje o posiedzeniach statutowych Komisji Rady Gminy Leszno

Najbliższe posiedzenia Statutowych Komisji Rady Gminy Leszno odbędą się w następujących terminach:

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, które odbędzie się 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16.45 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy Leszno.

W obradach wezmą udział zaproszeni Pan Wójt Grzegorz Banaszkiewicz i Pani Skarbnik Urszula Jeziorska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji.

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026.

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok.

5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2019 długoterminowego kredytu.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Domżalska-Kacprzak
(2007-04-16 13:32:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Grzelak
(2019-11-12 15:27:01)